Technologia

Proponowany dystrybutor w trzech etapach zamienia zwykłą „kranówkę” w prawdziwy skarb

Etap pierwszy

Zastosowane w każdym z urządzeniu filtry usuwają wszystkie zanieczyszczenia takie jak: środki ochrony roślin, środki owadobójcze, pestycydy znajdujące się w wodzie, benzen, środki petrochemiczne. Usuwają chlor. Podnoszą walory smakowe i zapachowe wody. Posiadają certyfikaty- Złota Pieczęć -WQA (Water Quality Association)– światowej organizacji nadającej certyfikaty i dbającej o dobrą wodę na Świecie. Technologia filtracji Waterlogic zapewnia bardzo wysoką jakość wody pitnej, pozostawiając równocześnie naturalne, występujące w wodzie minerały i pierwiastki śladowe.

Etap drugi

Opatentowana technologia filtracji wody za pomocą lampy UV tworząca absolutną barierę dla bakterii tuż przed pobraniem wody. Doskonała czystość wody osiągnięta bez dodawania środków chemicznych. Dodatkowo technologia Firewall UV eliminuje ewentualne zanieczyszczenia wody czynnikami znajdującymi się już na zewnątrz dozownika. Chroni szklankę i jej okolice, naświetlając miejsce wydawania wody. UV skutecznie działa na wszystkie bakterie, a szczególnie na odporne patogeny takie jak E. Coli, Legionella, Salmonella oraz bakterie powodujące zapalenie wątroby, wirus Polio i inne schorzenia niebezpieczne dla człowieka.

Etap trzeci

Trzeci mechanizm po filtracji chroni przed rozwojem flory bakteryjnej. Jony srebra dodane na etapie formowania tworzyw sztucznych są naturalnym czynnikiem przeciwbakteryjnym hamującym wzrost drobnoustrojów. Bakterie, które stykają się z BioCote, giną. Unikalna technologia BioCote skutecznie działa na szerokie spektrum drobnoustrojów w tym: MRSA, Clostridium difficile, Pseudomonas aeruginosa, EColi- Salmonella, Listeria monocytogene, Legionella pneumophilia, Streptococcus feacalis, Bacillus subtilis.